Med modern teknik som HTML5, CSS3 och jQuery utvecklar vi tjänster och
applikationer för webb och mobil och ser till att de fungerar på aktuella
plattformar. Vi kan på relativt kort tid utveckla en “klickbar” prototyp av
applikationen för att tidigt ge uppdragsgivare och övriga projektdeltagare
en liktydig bild av projektet och den applikation som utvecklas.
Applikationen kan därför under projektets gång omvärderas och om-
struktureras utifrån interaktion- och funktions-tester.

 

Med HTML5 medför även möjlighet att lagra information i en lokal databas

i enheten (smartphone, surfplatta etc) vilket kan nyttjas i webbappar med
krav på tillgänglighet och nyttjande utan uppkoppling (till havs, på flygplan etc).
Vi har byggt applikationer där användarna ges möjlighet att ladda ned
information från externa system till applikationen i sin smartphone
(iPhone, Android, Blackberry, Windows Phone) när uppkoppling finns för
att kunna nyttja det i offline läge.

 

Dood har även erfarenhet från utveckling av applikationer med HTML5,
CSS3 och jQuery för branscher inom försäkring, finansiella system och resor.
Kontakta oss för referenser och mer information.