Dood-iPhone


Dood – konsultföretag sedan 1999 med fokus
på webbutveckling och applikationsutveckling.

Med lång erfarenhet och bred kompetens inom tekniker som:
PHP / MySQL
HTML5, jQuery / jQuery Mobile
App-utveckling (native/HTML5 för iPhone/Android)
Flash och Actionscript


Vi kan omvandla dina idéer och visioner till
färdiga lösningar för mobil och internet.

Kontakta oss så berättar vi mer!